6. Riksarkivet

6.1 Konsulatarkiv Jakarta, Utlandsmyndighet, Konsulatarkiv, SE/RK/UMK31/288.01

808.INKOMNA HANDLINGAR Korrespondens Krigsåren 1942-1945, konsulatet i Soerabaja, ungerska och andra utländska myndigheter, personers identitetskort och nationalitetsuppgifter. [De oorlogsjaren 1942-1945, consulaat in Soerabaja, Hongaars en andere buitenlands overheidsinstanties, identiteitsbewijzen en nationaliteitsopgaven] Map 1: Krigsaren 1942/1945. Konsulat Soerabaja I van Maj 1942 tot juni 1943, 1942 - 1943, 283 pag
NB original in Riksarkivet, finding aid number SE/RK/UMK31/288.01, access number E-E1-2 map 1

809.INKOMNA HANDLINGAR Korrespondens Krigsåren 1942-1945, konsulatet i Soerabaja, ungerska och andra utländska myndigheter, personers identitetskort och nationalitetsuppgifter. [De oorlogsjaren 1942-1945, consulaat in Soerabaja, Hongaars en andere buitenlands overheidsinstanties, identiteitsbewijzen en nationaliteitsopgaven] Map 2: Krigaren 1942/1945 Personliga identitetskort och Nationalitetsuppgifter, 1942 - 1943, 302 pagina's
NB original in Riksarkivet, finding aid number SE/RK/UMK31/288.01, access number E-E1-2-map 2

810.INKOMNA HANDLINGAR Korrespondens Krigsåren 1942-1945, konsulatet i Soerabaja, ungerska och andra utländska myndigheter, personers identitetskort och nationalitetsuppgifter. Map 3: Ungerska och andra utländska myndigheter (1943), 1943, 40 pagina's
NB original in Riksarkivet, finding aid number SE/RK/UMK31/288.01, access number E-E1-2-map 3

811.INKOMNA HANDLINGAR Korrespondens Legationen in Tokyo, 1942 - 1945, 292 pagina's
NB original in Riksarkivet, finding aid number SE/RK/UMK31/288.01, access number E-E1-3

812.INKOMNA HANDLINGAR Korrespondens Krigsåren 1942-1945 samt japanska intressen, 1942 - 1946, 155 pagina's
NB original in Riksarkivet, finding aid number SE/RK/UMK31/288.01, access number E-E1-4-map 1

813.INKOMNA HANDLINGAR Korrespondens Krigsåren 1942-1945 Diversen A-K , 1942 - 1945, 270 pagina's
NB original in Riksarkivet, finding aid number SE/RK/UMK31/288.01, access number E-E1-4-map 2

814.INKOMNA HANDLINGAR Korrespondens Krigsåren 1942-1945 Map 3 Diversen L-Z, 1942 - 1945, 244 pagina's
NB original in Riksarkivet, finding aid number SE/RK/UMK31/288.01, access number E-E1-4-map 3

815.INKOMNA HANDLINGAR Korrespondens Krigsåren 1942-1945 Map 4 Ir. Wester in Bandoeng, 1942 - 1945, 207 pagina's
NB original in Riksarkivet, finding aid number SE/RK/UMK31/288.01, access number E-E1-4-map 4

816.INKOMNA HANDLINGAR Korrespondens Krigsåren 1942-1945. Konsulatet i Soerabaya, hjälp åt svenskar och andra utlänningar i Nederländska Indien. II, 1943 - 1944, 250 pagina's
NB original in Riksarkivet, finding aid number SE/RK/UMK31/288.01, access number E-E1-5-map1

817.INKOMNA HANDLINGAR Korrespondens Krigsåren 1942-1945 Konsulatet i Soerabaya, hjälp åt svenskar och andra utlänningar i Nederländska Indien. III, 1944 - 1945, 91 pagina's
NB original in Riksarkivet, finding aid number SE/RK/UMK31/288.01, access number E-E1-5-map 2

818.INKOMNA HANDLINGAR Korrespondens 1945-1946 hjälp åt svenskar och andra utlänningar i Nederländska Indien. Consulaat I Map III, 1945 - 1946, 243 pagina's
NB original in Riksarkivet, finding aid number SE/RK/UMK31/288.01, access number E-E1-5-map 3

819.INKOMNA HANDLINGAR Korrespondens 1945-1946 hjälp åt svenskar och andra utlänningar i Nederländska Indien. Consulaat II , 1944 - 1945, 61 pagina's
NB original in Riksarkivet, finding aid number SE/RK/UMK31/288.01, access number E-E1-5-map 4

6.2 Konsulatarkiv Surabaya, Utlandsmyndighet, Konsulatarkiv, SE/RK/UMK31/286.01

820.UTGÅENDE HANDLINGAR Rapporter Doos 2 Report on the activities of the Royal Swedish Consulate at Soerabaya, from the occupation of the country by the Japanese Army in the beginning of March 1942 up to the end of july 1943. And continued Report on the activities of the Royal Swedish consulate at Soerabaya, from july 1942 to january 1943, 1942 - 1943, 494 pagina's
NB original in Riksarkivet, finding aid number SE/RK/UMK31/286.01, access number B1-2

821.UTGÅENDE HANDLINGAR Rapporter Doos 3 Map 1 Royal Swedish Consulate Soerabaya Annual Report 1943 no. 4, 1943, 582 pagina's
NB original in Riksarkivet, finding aid number SE/RK/UMK31/286.01, access number B-3 Map 1

822.UTGÅENDE HANDLINGAR Rapporter. Doos 3. Map 2. Royal Swedish Consulate Soerabaya. Annual Report 1944, 1944, 203 pagina's
NB original in Riksarkivet, finding aid number SE/RK/UMK31/286.01, access number B-3 Map 2

823.UTGÅENDE HANDLINGAR Rapporter. Doos 3. Map 3. Royal Swedish Consulate Soerabaya. Annual Report 1945, 1945, 99 pagina's
NB original in Riksarkivet, finding aid number SE/RK/UMK31/286.01, access number B-3 Map 3

824.INKOMNA HANDLINGAR Correspondence april-juni 1943, 1942 - 1945, 437 pagina's
NB original in Riksarkivet, finding aid number SE/RK/UMK31/286.01, access number E-E1-4 Map 2

6.3 Beskickningsarkiv Tokyo, Utlandsmyndighet, Beskickningsarkiv SE/RK/UMB30/033.02

825.ÄMNESORDNADE HANDLINGAR B-avdelningen i Tokyo Serie F2h: Nederländernas och Indonesiens intressen Map 1 t/m 2 General, 1941-1942 [scan 311t/m 528] 310 pag Map 3 General, [scan 1 t/m310], 1941 - 1943, 528 pagina's
NB original in Riksarkivet, finding aid number SE/RK/UMB30/033.02, access number F2h:1

826.ÄMNESORDNADE HANDLINGAR B-avdelningen i Tokyo. Serie F2h: Nederländernas och Indonesiens intressen Nederländernas och Indonesiens intressen. Evacuation. Information re. Personaldata. 1941-1943 File 1[scan 197-616] 420 pag; 1941-1943 File 2 [scan 145 t/m 196] 51 pag File 3[scan 1 t/m 144], 1941 - 1943, 616 pagina's
NB original in Riksarkivet, finding aid number SE/RK/UMB30/033.02, access number F2h:2

827.ÄMNESORDNADE HANDLINGAR B-avdelningen i Tokyo Serie F2h: Nederländernas och Indonesiens intressen. Evacuation. Information re. Personaldata. 1943-1946, File 4 [scan 601 t/m 764] 163 pag File 5 [scan 226-600] 374 pag File 6 [scan 1 t/m 225], 1943 - 1946, 764 pagina's
NB original in Riksarkivet, finding aid number SE/RK/UMB30/033.02, access number F2h:3

828.ÄMNESORDNADE HANDLINGAR B-avdelningen i Tokyo Serie F2h: Nederländernas och Indonesiens intressen. Economische assistante, pensions etc. Hongkong map 1 1941-1945, [scan 1 t/m 364] 364 pag Kobe map 2 [scan 365 t/m 553], 1941 - 1945, 553 pagina's
NB original in Riksarkivet, finding aid number SE/RK/UMB30/033.02, access number F2h:4

829.ÄMNESORDNADE HANDLINGAR B-avdelningen i Tokyo Serie F2h: Nederländernas och Indonesiens intressen. Economische assistante, pensions etc. Tokyo 1 map [scan 1 t/m 131] 131 pag Yokohama 1 map [scan 132 t/m 359] 227 pag Philipijnen 1 map [ scan 360 t/m 492] 132 pag Various (file 1) 1 map Manchokwo, Taiwan, NEI, Shanghai, Indo-China en Thailand [scan 493 t/m 727] 234 pag, 1942 - 1945, 727 pagina's
NB original in Riksarkivet, finding aid number SE/RK/UMB30/033.02, access number F2h:5

830.ÄMNESORDNADE HANDLINGAR B-avdelningen i Tokyo Serie F2h: Nederländernas och Indonesiens intressen Map 3 Inquiries & information about individuals. Map 3 Soerabaya en Sumatra. 1942-1943 [scan 220 t/m 400] 180 pag Map 4 Soerabaya en Sumatra 1943-1945 [scan 401 t/m 963] 562 Map 5 Batavia file no 1 1942-1943, [scan 1 t/m 150] 150 pag Map 6 Batavia file no. 2. 1943-1945, [scan 151 t/m 219] 68 pag, 1942 - 1945, 963 pagina's
NB original in Riksarkivet, finding aid number SE/RK/UMB30/033.02, access number F2h:9

831.ÄMNESORDNADE HANDLINGAR. 1920 ars dossiersystem. Mal: Nagasaki-Nederländska Indien. P-dossier P9 1923-1971 NEI:II Konsulaten 1 Batavia o. Soerabaya. Efterforskningar etc. 2 map 1 1942 map 2 1943-1945 179 pag, 1942 - 1945, 179 pagina's
NB original in Riksarkivet, finding aid number SE/RK/UMB30/033.02, access number F1g:37 map 1 en 2

832.ÄMNESORDNADE HANDLINGAR. 1920 ars dossiersystem. Mal: Nagasaki-Nederländska Indien. P-dossier NEI: I Konsulaten: 1 Nederländska Indien 325 pagNL-HaNA_2.22.21_832, 1942 - 1945, 325 pagina's
NB original in Riksarkivet, finding aid number SE/RK/UMB30/033.02, access number F1g: 37 map 3